|     English / Swedish

Wed, 27 Feb 2013 14:00:00 +0100

Mackmyras bokslutskommuniké 2012

Mackmyra Svensk Whisky ABs nettoomsättning exklusive alkoholskatt för 2012 uppgick till 63,9 MSEK (62,3) och rörelseresultatet till -1,7 MSEK (-0,7). Glädjande är ökad vinst i fjärde kvartalet liksom ökning av antalet sålda flaskor.

Helåret 2012
• Nettoomsättningen uppgick till 82,3 MSEK (81,7)
• Nettoomsättningen exkl alkoholskatt ökade med 3 procent (2) till 63,9 MSEK (62,3)
• Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-0,7). Resultatet har belastats med kostnader för marknadssatsningar på totalt 4,6 MSEK (4,5)
• Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (-3,8)
• Resultatet per aktie uppgick till -1,31 kr (-0,94)
• Antalet sålda flaskor ökade med 15 procent (3)

Fjärde kvartalet 2012
• Nettoomsättningen uppgick till 29,9 MSEK (30,2)
• Nettoomsättningen exkl alkoholskatt ökade med 3 procent (2) till 23,4 MSEK (22,7)
• Rörelseresultatet var positivt och uppgick till 3,7 MSEK (1,7)
• Resultatet efter skatt var positivt och uppgick till 3,7 MSEK (0,8)
• Resultatet per aktie uppgick till 0,89 kr (0,26)
• Antalet sålda flaskor ökade med 11 procent (5)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
• IWSC utsåg Mackmyra till European Spirits Producer of the Year 2012.
• Kanadensiska LCBO beslutade att ta in Den Första Utgåvan i sitt ordinarie sortiment.
• Inför julförsäljningen 2012 valde den franska butikskedjan Nicolas att ta in Mackmyra Brukswhisky i sina butiker.
Mackmyra Brukswhisky lanserades i en ny profilskapande design.
Bee, Mackmyras nya whisky- och honungslikör, lanserades.
• Avtal tecknades med Galatea Spirits AB om försäljning och distribution mot HoReCa över hela Sverige.

Händelser efter periodens slut
• Mackmyra vidareutvecklar försäljningen i Tyskland genom det helägda dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky GmbH som startades i februari 2013.
• Mackmyra vidareutvecklar försäljning i övriga Europa genom samarbeten med partners för försäljning och distribution.
• Valora Trade är ny distributionspartner i Danmark från och med mars 2013.
Bee ingår från och med den 28 februari i Systembolagets fasta sortiment.
• Norrlandsfonden har tecknat 4,4 MSEK i konvertibla skuldebrev i Mackmyra för att ersätta befintliga konvertibler.
• Produktionschef Charlotte Ulfvin och marknadschef Annika Hampf Fogtmann har tillträtt sina befattningar under januari/februari 2013.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner på www.mackmyra.se/ir, där man även kan ta del av den presentation som hölls på pressträffen 27/2.

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 070- 856 20 15, ulf.soderlund@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars.lindberger@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Mackmyra Svensk Whisky AB
Wallingatan 2
111 60 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 55 60 25 80
Fax: 08 55 60 25 81 
info@mackmyra.se
www.mackmyra.se

Bokslutskommuniké 2012 Mackmyra (PDF)