|     English / Swedish

Thu, 22 Sep 2016 14:00:00 +0200

MACKMYRAS NYEMISSION TECKNADES TILL CIRKA 152 PROCENT

Det slutgiltiga utfallet för nyemissionen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 16 september 2016, visar att emissionen tecknades till 152 procent. 

Utfallet visar att 1 357 619 aktier, motsvarande cirka 75 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt 451 565 aktier, motsvarande cirka 25 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 1 september 2016.

Meddelande till de som tilldelats aktier kommer att distribueras senast den 22 september 2016 genom avräkningsnota.

Genom nyemissionen tillförs Mackmyra cirka 15,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Av den totala emissionslikviden betalas aktier motsvarande cirka 2,0 MSEK genom kvittning. Aktiekapitalet kommer att öka med 1 809 184 SEK från 9 045 924 SEK till 10 855 108 SEK och antalet aktier kommer att öka med 1 809 184 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske under vecka 40, 2016.

Mer information om Mackmyra hittar du på www.mackmyra.se


För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2016 kl. 14:00 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Pressrelease emission 160922 (PDF)