|     English / Swedish

Tue, 08 May 2012 16:18:28 +0200

Rapport från Mackmyras årsstämma den 5 maj 2012

Mackmyras årsstämma hölls i lördags på Läkerol Arena i Gävle. Totalt närvarade ca  200 personer vi stämman.

2012 års årsstämma öppnades av styrelsens ordförande Ulf Mattsson som även utsågs till ordförande vid stämman.  Vid stämman representerades drygt 40% av aktierna och drygt 60% av rösterna.

VD Magnus Dandanell presenterade det gångna året, nuläge och position inför den kommande treårsperioden och sammanfattade att Mackmyra nu har ett starkt utgångsläge genom den under 2010-2011 upparbetade positionen för nya tillväxtmöjligheter:

▪ Etablerat varumärke i Sverige och Norden ger möjligheter för tillväxt på närmarknader

▪ Stark position i ”New World Whisky” ger ett bra utgångsläge för den internationella lanseringen

▪ Nationellt och internationellt erkänd story, stil, smak och kvalitet är spännande både på när- och fjärrmarknad. Senast Special08.

▪ Välfyllda mognadslager ger leveranskapacitet från 2012 och ny produktionskapacitet säkrar tillgången i framtiden

Magnus Dandanell visade även Mackmyra Brukswhisky som nu kommer att buteljeras i en nydesignad flaska

Ulf Söderlund, CFO, kommenterade 2011 års bokslut och pekade särskilt på:

▪ Försäljningstillväxt på +2%

▪ Resultatet av den löpande verksamheten (EBIT) var positivt, +3,2 MSEK, inklusive  4,5 MSEK i internationella marknadssatsningar

▪ Det negativa resultatet för 2011 beror på engångsposter för tillväxtfrämjande åtgärder om totalt 3,9 MSEK som belastar resultatet

▪ Bibehållen bruttovinst  

▪ Mognadslagret  - värderat till tillverkningskostnad, dvs det är en värdefull tillgång

▪ Långsiktig finansiering  - 2011 års nyemission, Lantmännen,  Almi, Norrlandsfonden och bank

▪ Hög soliditet,  > 60%

Den presentation som föredrogs vid stämman finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida, www.mackmyra.se/content/investerare/investerare/?p=presentationer.

Svante Hezekielsson från Aktiespararna ställde några frågor, bl a avseende den fortsatta uppbyggnaden av mognadslager och hur det kommer att påverka kassaflödet. VD och CFO besvarade frågorna. Revisor Hans Boberg presenterade revisionsberättelsen varefter stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning, styrelsens förslag till vinstdisposition samt att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade om omval av sittande styrelse: Ulf Mattsson (ordf), Clas Eriksson, David Hedman, Carl-Johan Kastengren, Carl Klingberg och Malin Lövemark. Beslut fattades även att anta styrelsens förslag om emission av konvertibler (K11 och K12). Styrelseledamot Carl Klingberg föredrog styrelsens förslag  till incitamentsprogram för personalen i form av konvertibler (K14). Årsstämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag. Därefter avslutade stämmans ordförande 2012 års årsstämman i Mackmyra Svensk Whisky AB

Det fullständiga protokollet från Årsstämman kommer att hållas tillgängligt på hemsidan inom kort.

Efter årsstämman tilltog aktiviteterna med årets Mackmyradag i Läkerol Arena parallellt med visningar och fatfyllning i Whiskybyn. Ca 800 aktie- och/eller fatägare hade samlats tillsammans med Mackmyras medarbetare och den internationellt erkände whiskyförfattaren Jim Murray för att göra dagen minnesvärd genom att träffas, delta i whiskyprovningar, provsmaka svenska tapas, lyssna till intervjuer med Mackmyras grundare, fylla fat och för att ta chansen att ta del av Mackmyras fatupplevelse, kanske genom att beställa ett eget fat.

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-556 025 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars.lindberger@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Mackmyra Svensk Whisky AB
Wallingatan 2
111 60 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 55 60 25 80
Fax: 08 55 60 25 81
info@mackmyra.se
www.mackmyra.se

Pressmeddelandet som pdf (PDF)