|     English / Swedish

Fri, 17 Feb 2023 08:30:00 +0100

Q4 – Utmanande omvärldsläge

Under årets sista kvartal har omvärldsläget skapat ytterligare framtidspessimism i konsumentledet vilket har lett till ett kraftigt förändrat köpbeteende som har påverkat i stort sett hela konsumentvaruindustrin ännu mer än tidigare under året. För att parera dessa förändringar gör vi exempelvis riktade marknadsföringsinsatser för att driva försäljning, och därtill bedrivs ett kontinuerligt arbete med att hålla de operativa kostnaderna i schack och om möjligt även sänka dem.

  • Nettoomsättningen uppgår under det fjärde kvartalet till 20,9 MSEK (27,8) en försämring med 25%.
  • Bruttoresultatet uppgår under det fjärde kvartalet till 9,8 MSEK (13,1) en försämring med 3,3 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgår under det fjärde kvartalet till -5,2 MSEK (-1,1), en försämring med 4,1 MSEK.
  • Justerat EBITDA uppgår under det fjärde kvartalet till -4,4 MSEK (0,8), en försämring  med 5,2 MSEK.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det fjärde kvartalet till -5,5 MSEK (7,4) en försämring med 12,9 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4

Den 1 december 2022 bytte Mackmyra Certified Adviser från Mangold Fondkommission AB till FNCA Sweden AB.

Efter nästan fem år som Mackmyras CFO har Anders Holst valt att på egen begäran säga upp sin anställning i bolaget för att tillträda en tjänst utanför koncernen. Anders kvarstår som Mackmyras CFO till dess att ny CFO tillträtt, dock som längst till och med den 21 april 2023.

I november lanserades Mackmyra Ambassadör. En limiterad (3166 flaskor) single, cask strength whisky som lagrats på ambassadörsfat i Bodås. Ambassadör är en introduktion till Reserve*-konceptet som ger livsnjutare möjlighet till personliga fat och upplevelser världen över.

Mackmyra inleder ett djupgående strategiskt samarbete med den framgångsrika hotell- och upplevelseoperatören ESS Group. Genom samarbetet så kommer Mackmyra få möjlighet att erbjuda unika whiskyupplevelser till ESS Groups gäster samtidigt som Mackmyra får möjlighet att vara en del av ESS Groups unika och upplevelsebaserade kunderbjudande.  ESS Group driver idag ett femtontal hotell- och restauranganläggningar och expanderar fort. The Steam hotel, Ystad Saltsjöbad, Ellery Beach House, Hotel Pigalle är bara några välkända destinationer som ingår i gruppen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q4

Thérèse Brandt har utsetts till ny CFO på Mackmyra Svensk Whisky AB (Mackmyra). Hon tillträder sin tjänst den 5 april 2023. Thérèse har lång erfarenhet som CFO från branschnära aktörer som Galatea Group och Solera Beverage Group Sweden och kommer närmast från Matsmart. Innan hon inledde sin CFO-karriär var Thérèse revisor inom E&Y under tio år.

Mackmyra Svensk Whisky belönas med två prestigefyllda guldmedaljer i klasserna Best Single Malt Whisky samt för Best New make & Young spirit av World Whiskies Awards 2023. Mackmyra Destination belönas med guldmedalj och det extra rökiga receptet väcker extra stor uppskattning under årets tävling. Efter år av utveckling, analyser och förfining  belönas Mackmyras destillat även det med en guldmedalj.

VD-ORD

Under årets sista kvartal har omvärldsläget skapat ytterligare framtidspessimism i konsumentledet vilket har lett till ett kraftigt förändrat köpbeteende som har påverkat i stort sett hela konsumentvaruindustrin ännu mer än tidigare under året. Självklart har detta också påverkat Mackmyra. Ett tydligt exempel på hur vi har påverkats är hur konsumenterna i allt högre grad söker erbjudanden, skiftar till lågprisprodukter och skjuter upp konsumtion. För att parera dessa förändringar gör vi exempelvis riktade marknadsföringsinsatser för att driva försäljning, och därtill bedrivs ett kontinuerligt arbete med att hålla de operativa kostnaderna i schack och om möjligt även sänka dem.

Under kvartalet minskar flaskförsäljningen med 3 MSEK. De största minskningarna avser försäljning till Systembolaget i Sverige och försäljning i Storbritannien. Försäljningen i Tyskland är i princip oförändrad mot föregående års fjärde kvartal. Däremot har partnermarknader (marknader som drivs av importörer/distributörer) ökat under kvartalet, främst som en effekt av att flera nya marknader tillkommit. Främst kan nämnas Polen där avtal ingåtts under kvartalet och försäljningen har kommit i gång på en relativt hög nivå. Nämnas bör även att Mackmyra under Q4 2021 hade försäljning till Ryssland uppgående till cirka 1 MSEK vilken av naturliga skäl inte har kunnat upprepas under Q4 2022.

Försäljningen av Reserve (fat) har under kvartalet minskat med 3,9 MSEK främst som en effekt av en svagare konsumentmarknad. Detta har märkts tydligt genom färre besökare på mässor och provningar och framförallt en avvaktande inställning från kunderna.

Försäljningen av upplevelser har ökat marginellt jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

För att effektivisera vår försäljningsstruktur så har vi under kvartalet omvandlat den engelska marknaden från egen regi till en partnermarknad. Det betyder att de fasta kostnaderna, främst i form av personal, nu är borta och även att en hel del kringkostnader i form av administration kring export och logistik har försvunnit. Genom att en välrenommerad importör/distributör nu har tagit över försäljningsansvaret så har också tröskeln för ”break-even” för marknaden Storbritannien sänkts till nära noll.

Under kvartalet har verksamheten på Mackmyra Bruk avslutats efter mer än 20 års närvaro där. Fram till att Mackmyras nuvarande destilleri Gravity togs i bruk för drygt tio år sedan utgjorde Mackmyra Bruk såväl produktionsplats som huvudkontor för bolaget. Efter att verksamheten flyttades till Mackmyra whiskyby så låg Mackmyra Bruk i träda, men belastade fortsatt bolaget med bland annat hyreskostnader, kostnader för el och uppvärmning. I samband med att hyresavtalet förföll per 31 december 2022 så flyttade Mackmyra slutligen därifrån. Engångskostnader för avflytt och återställning har belastat bokslutet med 1,5 MSEK.

Det i förra rapporten beskrivna strategiska samarbetet med ESS Group har under kvartalet fördjupats och ytterligare affärsmöjligheter för båda parter har identifierats. Under inledningen av 2023 har också utbildning av relevant ESS-personal skett och inom kort kommer gemensamma försäljningsaktiviteter kunna inledas.

Sammanfattningsvis så blir det fjärde kvartalet en försäljningsmässig och resultatmässig tillbakagång, men genom implementering av besparingsinitiativ, fortsatt fokus på effektiviseringar och nya strategiska initiativ så bäddar vi för att vända trenden.


Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information

Denna information är sådan som Mackmyra Svensk Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-17 08:30 CET.

​​​​​​​

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se

Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Q4 2022 Mackmyra (PDF)
Q4 2022 Mackmyra PRM (PDF)