|     English / Swedish

Thu, 22 Sep 2016 14:00:00 +0200

MACKMYRA GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION OM TOTALT CA 6 MSEK

Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB har fattat beslut att, inom ramen för styrelsens emissionsbemyndigande, genomföra en riktad nyemission om totalt cirka 6 MSEK. 

Nyemissionen sker till en teckningskurs om 8,50 kronor per B-aktie och avser totalt högst 705 900 B-aktier, varav högst 470 600 B-aktier riktas till W & L Blommor AB och högst 235 300 B-aktier riktas till Håkan Johansson. Teckning och betalning ska ske senast den 7 oktober 2016.

Styrelsen anför följande skäl för nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt:

  • Emissionen riktar sig till två större, professionella investerare som är beredda att investera större belopp i Mackmyra.
  • De två investerarna har kunskap och erfarenheter inom sina respektive verksamheter som kan komma Mackmyra tillgodo.
  • Emissionen innebär att den samlade finansiella kapaciteten hos bolagets ägare stärks.
  • Det kapital som den riktade emissionen tillför innebär en utökad likviditetsbuffert i den fortsatta utvecklingen av Mackmyras verksamhet.

Teckningskursen motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde för aktien med avdrag för sedvanlig emissionsrabatt.


För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2016 kl. 14:00 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Pressrelese riktademission 160922 (PDF)