|     English / Swedish

Thu, 19 Apr 2018 08:30:00 +0200

Mackmyra startar dotterbolag i Storbritannien

Den brittiska marknaden är på flera sätt en nyckelmarknad för Mackmyra. För att accelerera tillväxten inleds nu en satsning innebärandes bland annat att försäljning och marknadsföring kommer att drivas av egen anställd personal. Nysatsningen byggs upp kring det nystartade dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky Ltd.

Sedan 2014 utgör Storbritannien tillsammans med Tyskland och Frankrike Mackmyras prioriterade exportmarknader. Den sammantagna tillväxten på de tre prioriterade exportmarknaderna mellan 2014 och 2017 har uppgått till 360 % och är en stor del av förklaringen till den positiva utveckling Mackmyra uppvisat de senaste åren. Mackmyra är idag ett internationellt företag med en betydande andel av försäljningen utanför Sveriges gränser. Den svenska marknaden är storleksmässigt relativt begränsad och strategin för fortsatt tillväxt innebär fortsatt satsning på ett fåtal utvalda exportmarknader där potential för mycket stora försäljningsvolymer finns framöver.

Marknaden för Craft Spirits (hantverksmässigt producerad sprit) har under senare år vuxit snabbt i både USA och Europa. Mackmyra har sedan starten 1999 arbetat som ett Craft Spirits-destilleri och har som vision att vara ledande inom det som internationellt brukar kallas ”New World Whisky”. Mackmyras breda och innovativa erbjudande av skräddarsydda och personliga malt whisky-produkter på flaska och i form av personliga 30-liters whiskyfat, har sedan många år rönt stort internationellt intresse. Genom uppstarten av Mackmyra LAB Distillery erbjuder Mackmyra även svensk hantverksmässigt producerad gin och har därmed öppnat dörren för ytterligare ett produktsegment på de stora europeiska marknader som Mackmyra aktivt bearbetar.

En nyckelaktivitet i Mackmyras affärsmodell är att aktivt möta konsumenter på provningar, mässor och andra events varigenom produkter och verksamhet vidareutvecklas tillsammans med kunden. Denna typ av nära konsumentinteraktion, s.k. crowdsourcing, som har varit företagets signum i Sverige ända sedan starten 1999, är ett arbetssätt som effektivt skapar intresse för varumärket, och efterfrågas inom den pågående Craft Spirits-boomen i Europa och USA.

Storbritannien ligger långt framme i utvecklingen inom Craft Spirits med många mindre destillerier med whisky och gin som har startat de sista åren till följd av det snabbt ökande intresset. Timingen för att erbjuda svensk hantverksmässigt producerad single malt whisky och gin i större skala på denna marknad är därför bästa möjliga.

Mackmyra gör nu en genomgripande strategisk förändring för att kunna ta en ledande plats inom det snabbväxande Craft Spirits-segmentet i Storbritannien. Denna satsning byggs upp kring det nystartade och helägda dotterbolaget ”Mackmyra Swedish Whisky Ltd” där verksamheten är under uppstart med ambitionen att starta upp i full skala andra halvåret 2018. I samband med det avvecklas samarbetet med Mackmyras nuvarande importör i Storbritannien och försäljning och marknadsföring i Storbritannien kommer att drivas med egen personal. I Storbritannien säljs årligen ca 100 miljoner flaskor whisky, vilket motsvarar mer än 10 gånger volymen på den svenska marknaden. Även volymen såld gin är mångfalt högre än på den svenska marknaden.

”Mackmyras modell med egen säljkår och många konsumentmöten har rönt stor framgång i Sverige och Tyskland. Vi är övertygade om att det är rätt väg framåt även på den stora brittiska marknaden för att nå full potential”, kommenterar Magnus Dandanell, VD på Mackmyra Svensk Whisky AB.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.  Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

MWS Ltd 180419 (PDF)