|     English / Swedish

Tue, 29 May 2012 15:00:00 +0200

Tillväxten i fokus - Kvartalsrapport januari - mars 2012

Mackmyra har påbörjat arbetet med att återta tillväxten. Försäljningen visar en tillväxt om 4% för första kvartalet 2012 (-13% 2011).

Nettoomsättningen ökade med 4 procent (-13) jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 12,6 MSEK (12,2)

Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till - 0,6 MSEK (-1,9)

Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK (-2,4)

Resultat per aktie om -0,42 kr (-0,82)

Fataffären med personliga 30-litersfat (Mackmyra Reserve) utvecklades starkt och har visat god orderingång under kvartalet.

Upplevelseaffären utökades i slutet av första kvartalet

Försäljningen av Flaskor ökade med 3 procent (-14), Mackmyra Brukswhisky tar marknadsandelar i premium segmentet

Försäljning och resultat påverkas av säsongsvariationer där årets första kvartal regelmässigt är svagare än övriga kvartal.

Upplevelseaffären utökades i slutet av första kvarta­let genom att premiärvisning kunde hållas för besökare av Gravitationsdestilleriet. Destilleriet är huvudattraktionen i Whiskybyns erbjudande, vilket ger goda förhoppningar om många besökare.

Försäljningen av flaskor uppvisar under första kvartalet en viss förbättring jämfört med föregående år.

Vi är inte nöjda med första kvartalets försäljningstillväxt för Flaskor eftersom potentialen och förutsättningarna är goda för starkare tillväxt. Arbetet med att återta tillväxten pågår och kommer att intensifieras ytterligare.

Kvartalsrapporten finns på www.mackmyra.se/ir

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 026-54 18 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54,
lars.lindberger@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

MSW Q1 2012 (PDF)
Pressmeddelande kvartalsrapport Q1 2012 (PDF)