|     English / Swedish

Wed, 16 Nov 2016 08:30:00 +0100

FÖRSÄLJNINGSÖKNING MED 20 PROCENT I Q3

Mackmyras totala försäljning ökade med 20 procent under tredje kvartalet genom en ökning av flaskförsäljningen med 11 procent och att fatförsäljning ökade med 35 procent.

RESULTAT I KORTHET

2016 2015 2016 2015 2015
Nyckeltal jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 16,0 13,4 47,2 42,3 62,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 20% 19% 12% 22% 19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 9,3 8,4 30,3 24,1 37,5
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,7 5,0 16,8 17,9 24,3
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 8,2 7,3 23,7 22,3 32,8
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent  51% 54% 50% 53% 53%
Bruttoresultat, MSEK 6,2 4,0 17,0 13,5 21,5
Bruttovinstmarginal, procent  39% 30% 36% 32% 35%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och underabsorption, MSEK -1,5 -1,6 -4,4 -4,3 -4,4
Underabsorption och avskrivningar -2,4 -3,7 -7,9 -10,0 -12,9
Rörelseresultat, MSEK -3,9 -5,3 -12,3 -14,3 -17,3
Räntekostnader, MSEK -3,3 -2,0 -9,2 -6,9 -8,6
Skatt, MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter skatt, MSEK -7,2 -7,4 -21,6 -21,1 -26,1
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -2,0 -6,0 -13,9 -9,5 -7,0
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,79 kr -0,82 kr -2,38 kr -2,50 kr -3,19 kr


Försäljningsutveckling januari – september
Mackmyras totala försäljning ökade under januari – september med 12 procent och försäljningen av flaskor ökade med 25 procent jämfört med föregående år. Väsentligt är att Mackmyra tagit viktiga steg i  försäljningen av flaskor till de prioriterade exportmarknaderna Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

 • Under årets första nio månader ökade försäljningen till Mackmyras prioriterade exportmarknader med 125 procent till 7,3 MSEK, vilket utgjorde cirka 25 procent av den totala försäljningen av flaskor.
 • Försäljningen till Systembolaget ökade med 2o procent.
 • Försäljningen av Private Brand produkter har mer än fördubblats jämfört med föregående år.


Utveckling i tredje kvartalet
Mackmyras totala försäljning ökade med 20 procent under tredje kvartalet genom en ökning av flaskförsäljningen med 11 procent och att fatförsäljning ökade med 35 procent.

 • Kvartalet visade på 57 600 sålda flaskor (50 300) vilket historiskt är den högsta volymen Mackmyra uppnått under årets tredje kvartal. Antal sålda flaskor 12 månader rullande nådde en ny rekordnivå och uppgick vid utgången av andra kvartalet till 264 000 flaskor vilket var en ökning med 38 procent jämfört med motsvarande 12 månaders period föregående år.
 • Försäljningen till Systembolaget utvecklades starkt i kvartalet och ökade med 36 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet sålda flaskor ökade med 80 procent främst till följd av de volymer som MACK by Mackmyra tillfört i kvartalet.
 • Försäljningen till  de prioriterade exportmarknaderna Tyskland, Storbritannien och Frankrike ökade  med 30 procent i kvartalet till 1,9 MSEK. Dessa marknader utgjorde därmed 21 procent av den totala flaskförsäljningen i kvartalet.
 • I segmentet Private Brand såldes i kvartalet totalt ca 6 100 flaskor, främst av Motörhead Whisky, till en extern samarbetspartner för vidareförsäljning till Systembolaget och exportmarknaden.
 • Fatförsäljningen ökade i kvartalet med 35 procent till 6,7 MSEK. Den löpande försäljningen av fat visade på en högre nivå och inledningen av årets höstkampanj har varit positiv. 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Antal sålda flaskor på årsbasis (rullande12 månader) uppgick vid utgången av första kvartalet till 264 000 flaskor vilket var en ny rekordnivå och en ökning med 38 procent jämfört med motsvarande 12 månaders period föregående år.
 • Efterfrågan på MACK by Mackmyra, som var den fjärde mest sålda single malt whiskyn på Systembolaget under tredje kvartalet 2016 fortsatte att öka.
 • Vid extra bolagsstämma den 24 augusti 2016 fattades beslut om att genomföra en företrädesemission om totalt ca 15,4 MSEK. Emissionen, som övertecknades med 52%, genomfördes under september månad. Emissionen registrerades hos Bolagsverket i början av oktober 2016.
 • Styrelsen beslutade den 22 september 2016 att, inom ramen för styrelsens emissionsbe-myndigande, genomföra en riktad nyemission om totalt 6 MSEK. Emissionen genomfördes i månadsskiftet september/oktober 2016. Emissionen registrerades hos Bolagsverket i början oktober 2016.
 • Ulf Söderlund slutar som CFO för Mackmyra Svensk Whisky AB vid årsskiftet 2016/2017 för att tillträda som ekonomichef vid Bogfelts Holding AB. Till ny CFO för Mackmyra har Björn Biberg utsetts. Björn tillträder tjänsten i början av 2017 och kommer närmast från TDC Sverige AB där han verkat som Senior Business Controller.
 • I tävlingen The World Whisky Masters arrangerad av magasinet The Spirit Business belönades Svensk Rök med guldmedalj i klassen Europe - Single Malt Super Premium. Magasinet rankar även Svensk Rök som en av “Top 10 best value for money world whiskies”.

 
 HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET 

 • Vid Stockholm Beer & Whisky Festival belönades Mackmyra whisky åter med flera medaljer. Här märks särskilt Mackmyras personliga fat Rök Bourbon som belönades med ett brons i kategorin Peaty Malt Whisky open i konkurrens med alla världens rökiga whiskies, oavsett ålder.
 • Vid C2C Spirit Cup i Tyskland belönades Vinterdröm, MACK by Mackmyra, Moment Jakt och Blomstertid med medaljer.
 • Destilleringstakten har kunnat ökas i inledningen av fjärde kvartalet i anslutning till den lyckade finansieringen som genomfördes i september 2016. 

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 


För mer information, kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2016 kl. 08:30 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Mackmyra Q3 2016 (PDF)