|     English / Swedish

Fri, 29 Apr 2016 08:45:00 +0200

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN DEN 14 MAJ 2016

Jörgen Andersson, tidigare global marknadschef för H&M, föreslås som ny ledamot av Mackmyras styrelse.

Nomineringskommittén i Mackmyra Svensk Whisky föreslår årsstämman nyval av Jörgen Andersson. Jörgen har en lång erfarenhet av chefsbefattningar inom mode och retail, såsom 20 år på H&M där han bland annat har arbetat som global marknadschef och varit ansvarig för varumärken och affärsutveckling. På senare år har han arbetat som globalt varumärkesansvarig för Esprit i Düsseldorf och Hong Kong samt global marknadschef för japanska Uniqlo. Jörgen arbetar idag som oberoende strategisk och kreativ rådgivare åt ett flertal företag med internationella varumärken. Jörgen Andersson är född 1965 och utbildad civilekonom.

- Förslaget att ta in Jörgen till Mackmyras styrelse ligger helt i linje med den satsningen vi gör internationellt där Jörgen kommer att kunna bidra med en stor kunskap och erfarenhet inom såväl marknad och retail. säger Carl Klingberg, ordförande Mackmyra Svensk Whisky.

Nomineringskommittén föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Carl Klingberg, som även föreslås till omval som ordförande i styrelsen, Carl-Johan Kastengren, Annika Berg, David Hedman och Carl von Schantz.

De fullständiga förslagen om antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöter och val av Styrelse (enligt punkterna 9-11 i dagordningen) återfinns på bolagets hemsida under finansiell information, samt som bilaga i denna pressrelease.

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande avser, i likhet med beslut vid 2015 års årsstämma, rätt att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera aktier och konvertibler motsvarande 10 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för stämmans beslut, samt rätt att betala kontant eller genom kvittning. Det fullständiga förslaget enligt punkt 15 i dagordningen återfinns på bolagets hemsida under finansiell information, samt som bilaga i denna pressrelease.

Välkommen på 2016 års årsstämma i Mackmyra Whiskyby!
Årsstämman hålls lördagen den 14 maj kl 10:00 i Mackmyra Whiskyby, samtidigt som Mackmyradagarna pågår (13-14 maj). Ta chansen att besöka oss på plats, både för Mackmyradagarna och för att som aktieägare delta på årsstämman, samt - inte minst - för att träffa andra aktieägare och Mackmyra ambassadörer.

Anmälan till årsstämman görs med e-post till ir@mackmyra.se senast den 10 maj 2016. Vid anmälan anges namn, personnummer / organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare har även möjlighet att anmäla två biträden. Den som låtit förvaltareregistrera sina aktier måste se till att registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i aktieboken måndagen den 9 maj 2016.

Fullständig information om årsstämman och hur du anmäler dig hittar du i kallelsen till årsstämman. Kallelsen återfinns på bolagets hemsida under finansiell information, samt som bilaga i denna pressrelease. 


För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.seOm Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Pressrelease Fullständigt förslag inför årsstämman 14 maj (PDF)
Pressrelease Mackmyra Kallelse till stämma 160413 (PDF)
Nomineringskommittens förslag till punkterna 9-11 160429 (PDF)
Förslag till emissionsbemyndigande_160429 (PDF)