|     English / Swedish

Thu, 16 Feb 2012 08:00:00 +0100

Kommentar inför Mackmyras bokslutskommuniké

Det har i några offentliga sammanhang felaktigt antagits att Mackmyra omvärderar mognadslagret i boksluten och att det skulle påverka resultatet.  Så är inte fallet, Mackmyra värderar mognadslagret i balansräkningen till tillverkningskostnaden.

Mackmyra Svensk Whisky AB värderar sitt mognadslager (alltså whisky som fortfarande ligger på fat) i balansräkningen till tillverkningskostnad. Bolaget anser att det i några offentliga sammanhang felaktigt antagits att Mackmyra omvärderar mognadslagret på ett sätt som skulle påverka resultatet.

Mackmyra har uppfattat dessa antaganden som tecken på en svårighet att tolka bolagets redovisning och kommer därför i samband med rapporteringen av 2011 års bokslutskommuniké den 21/3 att tydliggöra redovisningen i detta avseende.

Mackmyra representerar en ny bransch för Sverige, en ny bransch med nya förutsättningar, och bjuder därför in ekonomijournalister och analytiker till ett möte den 21/3 för att presentera kommunikén och delar i verksamheten, bland annat om hur bolaget värderar sitt mognadslager. Tid och plats för presentationen meddelas 15/3.

Mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB hittar du på www.mackmyra.se/ir 

Frågor? Kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 83, magnus.dandanell@mackmyra.se

Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 90, ulf.soderlund@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars.lindberger@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyra Svensk Whisky AB
Wallingatan 2
111 60 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 55 60 25 80
Fax: 08 55 60 25 81 
info@mackmyra.se
www.mackmyra.se

wkr0001.pdf (PDF)