|     English / Swedish

Tue, 28 Feb 2017 08:30:00 +0100

32% FÖRSÄLJNINGSÖKNING I Q4 GER MACKMYRA ÅTTONDE KVARTALET I RAD MED TILLVÄXT

Det fjärde kvartalet blev en stark avslutning på 2016 med 32 procents försäljningstillväxt i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. För helåret 2016 uppgick försäljningstillväxten till 18 procent. Tillväxten är i första hand driven av ökad flaskförsäljning men även försäljningen av Fat och Upplevelser ökar under året. 

RESULTATET I KORTHET

2016 2015 2016 2015
Nyckeltal okt-dec okt-dec Helår Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 26,2 19,8 73,4 62,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 32 % 14% 18% 19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 16,8 13,4 47,1 37,5
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 9,5 6,4 26,3 24,3
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 12,6 10,6 36,2 32,8
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent 48% 53% 49% 53%
Bruttoresultat, MSEK 12,6 8,0 29,5 21,5
Bruttovinstmarginal, procent 48% 41% 40% 35%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och underabsorption, MSEK -0,9 -0,2 -5,3 -4,4
Underabsorption och avskrivningar -0,4 -2,9 -8,3 -12,9
Rörelseresultat, MSEK -1,3 -3,1 -13,6 -17,3
Räntekostnader, MSEK -3,1 -1,8 -12,4 -8,6
Skatt, MSEK -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Resultat efter skatt, MSEK -4,5 -5,0 -26,1 -26,1
Kassaflöde efter investeringar, MSEK 4,5 3,6 -9,5 -7,0
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,39 kr -0,55 kr -2,70 kr -3,19 kr

Försäljningsutveckling 2016

Det fjärde kvartalet blev en stark avslutning på 2016 med 32 procents försäljningstillväxt i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. För helåret 2016 uppgick försäljningstillväxten till 18 procent. Tillväxten är i första hand driven av ökad flaskförsäljning men även försäljningen av Fat och Upplevelser ökar under året.

Årets försäljningsframgångar är ett resultat av att Mackmyra tagit viktiga steg framåt på ett antal parallella fronter under året, dvs de utvalda marknader, enskilda produkter och affärsområden som har varit i fokus sedan ett par år tillbaka. 

 • Fortsatt stark försäljningsökning och viktiga försäljningsframgångar i Europa. Tillväxten för Mackmyras prioriterade exportmarknader (Tyskland, Frankrike och Storbritannien) uppgick under året till 67 procent. Försäljningen till dessa marknader utgjorde under 2016 24 procent (18) av den totala försäljningen av flaskor.
 • I Frankrike var Mackmyras försäljningsökning under året mer än 100 procent.
 • Försäljningen till Systembolaget ökade under året med motsvarande 14 procent, till stor del drivet av MACK by Mackmyra som varit en stor försäljningsframgång och under 2016 blev den tredje mest sålda single malt whiskyn i Sverige.
 • Försäljningen i Private Brand-segmentet växte under året med 72 procent.
 • Antalet sålda flaskor uppgick under helåret 2016 till 281 000 (214 000) vilket är den högsta årsnivån sedan Mackmyra grundades 1999.

Utveckling i resultat och kassaflöde 2016

Mackmyras rörelseresultat uppgick till – 13,6 MSEK (-17,3) vilket innebar en förbättring motsvarande ca 3,7 MSEK jämfört med föregående år. I årets rörelseresultat ingår en engångspost om 1,4 mkr avseende utrangering av anläggningstillgångar.

Årets resultat efter skatt uppgick till -26,1 MSEK (-26,1) vilket är på samma nivå som 2015. Årets finansnetto tynger med ökade kostnader motsvarande 3,8 MSEK, till stor del kopplat till ökade räntekostnader med anledning av under året höjda räntenivåer hos bolagets långivare. Med en fortsatt tillväxt och positiv resultatutveckling bedömer vi dock möjligheterna att sänka bolagets finansiella kostnader som goda.

Kassaflödet efter investeringar uppgick för helåret till -9,5 MSEK (-7,0). Att kassaflödet blir svagare än föregående år förklaras till stor del av ökad destillering under 2016. Trots detta når Mackmyra positivt kassaflöde efter investeringar för andra halvåret 2016 motsvarande ca 2,8 MSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Den riktade nyemission om totalt cirka 6 MSEK, som styrelsen fattade beslut om i september fulltecknades och avslutades i oktober. 
 • Takten i destilleringen som efter den lyckade finansieringen skruvades upp under slutet av tredje kvartalet nådde under årets fjärde kvartal den högsta nivån sett till ett enskilt kvartal sedan 2013.
 • Fortsatt amortering av Mackmyras banklån med en kvartalstakt om ca 1,5 MSEK. Totalt under 2016 amorterades banklån om 6 MSEK, vilket är en ökning från amorteringen på 4,3 MSEK under 2015
 • MACK by Mackmyra, kom i mars 2016 in på Systembolagets ordinarie hylla och blev den tredje mest sålda single malt whiskyn (alla kategorier) på Systembolaget under 2016.
 • Mackmyra tillkännagav i december 2016 att man avser att lansera Sveriges första 12-åriga Whisky under februari 2017. Whiskyn benämns Mackmyra Moment Tolv.
 • Mackmyra belönades med hela sju medaljer för sin svenska whisky i 2016 års tävling Festivalens Bästa Whisky som delades ut på Stockholm Beer & Whisky Festival i oktober.
 • Vid C2C Spirit Cup i Tyskland belönades Vinterdröm, MACK by Mackmyra, Moment Jakt och Blomstertid med medaljer.
 • Mackmyra tilldelades Spritakademins pris ”Guldnubben”. 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

 • Mackmyra tillkännagav att den första whiskyn som destillerats på Mackmyras klimatsmarta gravitationsdestilleri kommer att finnas tillgängligt på Systembolaget från slutet av februari. Den första whiskyn från gravitationsdestilleriet är Mack by Mackmyra. 
 • Lanseringen av Moment Tolv blev en stor succé. De 1 200 flaskor som Systembolaget släppte var minst sagt populära hos kunderna.  Det hann inte gå mer än några minuter innan alla exemplar sålt slut. De återstående 300 flaskorna är allokerade för exportmarknaderna. De är slutsålda i förhand sedan länge med en efterfrågan som överstiger tillgången mångdubbelt.  

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB.  

För mer information, kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.Mackmyra_170228 (PDF)
MSW Q4-16 rapport 170228 (PDF)