|     English / Swedish

Mackmyra

Privus:06

I Bergakungens Sal

Volym: 50 cl

Vår lagerförman Bo Söderborg fick ett intressant uppdrag: att välja ut de tre mest spännande faten ur våra lager. Det handlar om små upplagor och ovanliga varianter. Dessa tre fat, utvalda av Bosse som tillbringar mycket tid nere bland faten och känner dem väl, blev vår avslutande och kanske mest överraskande del i Mackmyra Privus.