|     English / Swedish

För Fatägare

Uthämtning Sverige

SYSTEMBOLAGET

Har du valt upplägget där du hämtar ut flaskorna från ditt egna fat i Sverige via Systembolaget måste du göra en privatimport utöver din buteljeringsanmälan till oss.

En privatimport är en ganska komplicerad process men för att ska beskriva det hela i punktform kan man sammanfatta det så här:

1. Du lämnar in din privatimportsförfrågan till den Systembolagsbutik du vill hämta ut dina flaskor ifrån eller så använder du en elektronisk pdf-blankett som du hittar och skickar in via Privatimporten på Systembolagets hemsida.
2. Systembolaget kontaktar därefter oss med din förfrågan.
3. Vi kan besvara förfrågan först efter att vi buteljerat dina flaskor. Dels så måste vi veta den exakta alkoholhalten på din whisky, dels måste vi veta exakt hur många flaskor det blir (när du slutbuteljerar fatet).
4. När vi har besvarat förfrågan från Systembolaget med exakt alkoholhalt och exakt antal flaskor beräknar Systembolaget slutpriset och kontaktar dig med en exakt prisuppgift och frågar om du accepterar priset.
5. Du svarar då Systembolaget och lägger en bindande beställning.
6. Systembolaget kontaktar oss och säger att du önskar beställa varorna.
7. Vi levererar varorna via vår distributör till den butik du har valt.
8. Systembolaget kontaktar dig när flaskorna finns för uthämtning i din butik.