|     English / Swedish

Wed, 18 Nov 2015 08:45:00 +0100

FORSATT FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT I Q3

RESULTAT I KORTHET

2015 2014 2015 2014 2014
Nyckeltal jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 13,4 11,3 42,3 34,7 52,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 19% -18% 22% -19% -19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 8,4 5,8 24,1 19,3 30,0
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 5,0 5,5 17,9 15,2 21,9
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 7,3 6,5 22,3 23,0 31,3
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent 54% 58% 53% 66% 60%
Avgår: underabsorption -3,3 -4,4 -8,8 -9,6 -11,4
Bruttoresultat, MSEK 4,0 2,1 13,5 13,4 19,9
Bruttovinstmarginal, procent 30% 18% 32% 39% 38%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK -3,0 -4,5 -7,5 -11,7 -13,9
Rörelseresultat, MSEK -5,3 -6,6 -14,3 -18,0 -22,4
Resultat efter skatt, MSEK -7,4 -8,9 -21,1 -24,5 -32,4
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -6,0 -9,2 -9,5 -24,6 -27,0
Mognadslager, bokfört värde, MSEK 171,6 172,4 171,6 172,4 173,1
Finansiell nettoskuld exklusive konvertibla skuldebrev, MSEK 149,6 156,2 149,6 156,2 159,4
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,81 kr -1,09 kr -2,58 kr -1,99 kr -4,90 kr

Mackmyra visar på en stark utveckling i tredje kvartalet genom en kraftig försäljningsökning av flaskor, både i Sverige och inom gränshandeln samt till de prioriterade exportmarknaderna. De kontinuerliga produkterna visar på tillväxt, Svensk Ek har uppgraderats och ytterligare en Private Label-buteljering har sålts i kvartalet. MACK by Mackmyra, en ny single malt-whisky i en lägre prisnivå, lanserades i slutet av kvartalet.

 • Försäljningen ökade i kvartalet med 19 procent jämfört med föregående år och uppgick till 
13,4 MSEK. Årets tredje kvartal är försäljningsmässigt det bästa tredje kvartalet i Mackmyras historia.
 
 • Även i inledningen av fjärde kvartalet 2015 visar oktober månads försäljning på en fortsatt ökning jämfört med föregående år.

 • Försäljningen av flaskor ökade i kvartalet med 45 procent med tydliga ökningar i försäljningen till Systembolaget, inom gränshandeln och till de prioriterade exportmarknaderna.

 • Försäljningen av Private Label-buteljeringar fortsatte i tredje kvartalet med 5 000 flaskor av den uppmärksammade utgåvan av Motörhead Whisky.
 • MACK by Mackmyra är en ny single malt-whisky som lanserades i slutet av september för försäljning från och med den 1 oktober. MACK by Mackmyra, som säljs för 299 kronor på Systembolaget, är ett strategiskt steg in i det prissegment där merparten av volymerna av whisky idag säljs. Detta förstärker Mackmyras möjligheter till fortsatt tillväxt.
 • Försäljningen av fat och upplevelser var något lägre än motsvarande period föregående år. Försäljningen av antalet fat har utvecklats positivt i kvartalet, medan försäljningen av kampanjprodukter var lägre än föregående år.
 • Kassaflödet visade på fortsatt förbättring i kvartalet. Kassaflödet före räntekostnader och amorteringar uppgick till -3,9 MSEK (-6,9). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,0 (-9,2).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREJDE KVARTALET

 • MACK by Mackmyra, en ny single malt-whisky i ett lägre prissegment, lanserades på Stockholm Beer & Whisky Festival i slutet av september och säljs från och med den 1 oktober i Systembolagets beställningssortiment.
 • Svensk Ek uppgraderades till att innehålla 
10 procent av whisky lagrad på svenska ekfat.
 • Vinterrök, Mackmyras nya säsongswhisky, lanserades på Stockholm Beer & Whisky Festival. Vinterrök säljs på Systembolaget från och med den 20 november.
 • Ytterligare en Private Label-buteljering, Motörhead Whisky, såldes i kvartalet.
 • Höstens fatkampanj, Specialfatet, lanserades i slutet av kvartalet.
 • Den företrädesemission som genomfördes under sommaren tecknades till 88 procent och tillförde Mackmyra 9,0 MSEK efter emissionskostnader.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Oktober månads försäljning visar på en fortsatt ökning jämfört med föregående år.
 • Mackmyras whisky uppmärksammades med flera nya utmärkelser vid Stockholm Beer & Whisky Festival, bland annat för Svensk Ek.
 • Mackmyras whisky belönades vid C2C Spirits Cup i Tyskland med guld till Svensk Rök och silver till Svensk Ek och Vinterrök.
 • Introduktion av fler så kallade Private Label-buteljeringar. Först ut är Peking Fanz som genom Mackmyra skapat en whisky med egen etikett för att fira guldet i fotbollsallsvenskan som IFK Norrköping tog hem 2015.

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se

Om Mackmyra 
Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Release (PDF)