|     English / Swedish

Ledande befattningshavare

MAGNUS DANDANELL

VD sedan (mars 1999)
Anställd sedan mars 1999.
Född: 1967
Utbildning:
Civilingenjör Kemiteknik KTH.
Övriga uppdrag:
Verkställande direktör i Mackmyra Swedish Whisky GmbH och Mackmyra Swedish Whisky Ltd. Styrelseledamot i Spritmuseum, YPO Service AB och Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB. Delägare i Spiritum spritaktiebolag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående: 39 300 A-aktier och 243 300 B-aktier. Konvertibler av serie K20 motsvarande 600 000 SEK och K21 motsvarande 400 000 SEK.

 

ANGELA D’ORAZIO


Master Blender (sedan augusti 2004)
Anställd sedan augusti 2004.
Född: 1962.

Utbildning:
Sommerlierutbildning Rest.Akademin, Diplomerad Marknadsekonom på IHM Business School, Whisky Academy Bruichladdich.
Övriga uppdrag:
Enskild firma, JOMTRADE. Även dansare med egna klasser i Nia, niateknik, svart bälte och dansresor till Italien och Kroatien. Därutöver 27 år i branschen.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
250 B-aktier samt  konvertibler av serie K21 motsvarande 75 000 SEK.

Anders Holst 

CFO (sedan augusti 2019)
Född: 1968
Utbildning:
Civilekonom från Stockholms universitet.
Övriga uppdrag:
Styrelsesuppleant i Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  
CFO i Lensway Group AB.
Innehav, eget och genom närstående:
2 375 B-aktier.

SUSANNE TEDSJÖ

Försäljningschef Flaskor Norden (sedan juni 2014)
Anställd sedan juni 2014.
Född: 1974
Utbildning:
Marknadsekonom.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Bostadsrättsföreningen Djursborg nr 14. Styrelsesuppleant i Tedsjö & Co AB och TH Nordic AB. Enskild firma, Tedan.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
8 959 B-aktier
samt konvertibler av serie K21 motsvarande 500 000 SEK.

NIKLAS SÖDERHÄLL

Produktionschef (sedan september 2016)
Anställd sedan september 2014.
Född: 1972
Utbildning:
Bachelor of engineering, production and economics.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Nisö AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
Konvertibler av serie K21 motsvarande 80 000 SEK.

ERIC BRÄCK

Försäljningschef Fat (sedan augusti 2008)
Anställd sedan december 2006.
Född: 1981

Utbildning:
Marknadsföringsutbildning på Sälj & Marknadshögskolan.
Övriga uppdrag:
Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
Konvertibler av serie K21 motsvarande 155 000 SEK.
avseende serie K21.
LISA COLLINS WICKMAN
Marknadschef (sedan september 2017)
Anställd sedan mars 2009.
Född: 1972
Utbildning:
Grundläggande marknadsutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå.
Övriga uppdrag:
Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
Konvertibler av serie K21 motsvarande 20 000 SEK.

PATRICK BJÖRSJÖ

Chef Mackmyra Whiskyby (sedan september 2017)
Anställd sedan februari 2014.
Född: 1975
Utbildning:
Projektledarutbildning, Kulturverkstan.
Övriga uppdrag:
Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Sävenäs Torpa.
Innehav:
1 992 B-aktier samt konvertibler av serie K21 motsvarande 50 000 SEK.