|     English / Swedish

Ledande befattningshavare

JOHAN LARSSON

VD

Anställd sedan maj 2020
Född: 1970

Utbildning:
Civilekonom, Lunds Universitet.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Nilörngruppen AB (publ), Gram International AB och As good as new AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
VD i Mini Rodini AB, styrelseordförande i Houdini Sportswear AB, styrelseledamot i Paul Brunngård AB, styrelsesuppleant i Hövding Sverige AB (publ).
Innehav, eget och genom närstående:  10 000 B-aktier

 

MAGNUS DANDANELL

Försäljningschef och affärsutvecklare
VD mellan mars 1999 och april 2020
Anställd sedan mars 1999
Född: 1967
Utbildning:
Civilingenjör Kemiteknik KTH.
Övriga uppdrag:
Verkställande direktör i Mackmyra Swedish Whisky GmbH och Mackmyra Swedish Whisky Ltd. Styrelseledamot i Spritmuseum och Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB. Delägare i Spiritum spritaktiebolag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:  291 780 B-aktier. Konvertibler av serie K21 motsvarande 400 000 SEK.

 

ANGELA D’ORAZIO


Master Blender (sedan augusti 2004)
Anställd sedan augusti 2004.
Född: 1962.

Utbildning:
Sommerlierutbildning Rest.Akademin, Diplomerad Marknadsekonom på IHM Business School, Whisky Academy Bruichladdich.
Övriga uppdrag:
Enskild firma, JOMTRADE. Även dansare med egna klasser i Nia, niateknik, svart bälte och dansresor till Italien och Kroatien. Därutöver 27 år i branschen.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
250 B-aktier samt  konvertibler av serie K21 motsvarande 75 000 SEK.

Anders Holst 

CFO (sedan augusti 2019)
Född: 1968
Utbildning:
Civilekonom från Stockholms universitet.
Övriga uppdrag:
Styrelsesuppleant i Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  
CFO i Lensway Group AB.
Innehav, eget och genom närstående:
3 375 B-aktier.

NIKLAS SÖDERHÄLL

Produktionschef (sedan september 2016)
Anställd sedan september 2014.
Född: 1972
Utbildning:
Bachelor of engineering, production and economics.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Nisö AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
Konvertibler av serie K21 motsvarande 80 000 SEK.

ERIC BRÄCK

Försäljningschef Fat (sedan augusti 2008)
Anställd sedan december 2006.
Född: 1981

Utbildning:
Marknadsföringsutbildning på Sälj & Marknadshögskolan.
Övriga uppdrag:
Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
Konvertibler av serie K21 motsvarande 155 000 SEK. 

PATRICK BJÖRSJÖ

Marknadschef
Anställd sedan februari 2014.
Född: 1975
Utbildning:
Projektledarutbildning, Kulturverkstan.
Övriga uppdrag:
Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav:
7 198 B-aktier samt konvertibler av serie K21 motsvarande 50 000 SEK.