|     English / Swedish

Finansiell information

Välkommen till våra sidor med finansiell information för dig som är t.ex. aktieägare, analytiker eller placerare. Här hittar du finansiella rapporter som kvartalsrapporter och årsredovisningar, information om bolaget och styrelsen med mera.

IR kontakt

Björn Biberg, CFO

Saknar du någon information, kontakta CFO Björn Biberg.
Tel: +46 26-455 99 75

CERTIFIED ADVISER

FNCA  Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
Besöksadress: Humlegårdsgatan
Telefon: 08 – 528 00 399 

E-post: info@fnca.se