|     English / Swedish

Finansiell Information

Välkommen till våra sidor med finansiell information för dig som är t.ex. aktieägare, analytiker eller placerare. Här hittar du finansiella rapporter som kvartalsrapporter, årsredovisningar och information om bolaget och styrelsen.

VAD SÖKER DU?

– Rapporter och presentationer
– Ägarförteckning
– Bolagsstyrning
– Bolagsordning
– Bolagsbeskrivning
– Styrelse och revisorer
– Emissioner
– Bolagsstämmor
– Ledande befattningshavare

FINANSIELL KALENDER

 

2021-02-26 Bokslutskommuniké  2020

 

IR kontakt – Anders Holst, CFO

Saknar du någon information, kontakta Anders. Tel: +46 (0)70 782 88 80.

CERTIFIED ADVISER FNCA

Sweden AB Box 5807 102 48 Stockholm Besöksadress: Humlegårdsgatan 5 Telefon: 08 – 528 00 399 E-post: info@fnca.se