|     English / Swedish

Finansiell Information

Välkommen till våra sidor med finansiell information för dig som är t.ex. aktieägare, analytiker eller placerare. Här hittar du finansiella rapporter som kvartalsrapporter, årsredovisningar och information om bolaget och styrelsen.

VAD SÖKER DU?

– Rapporter och presentationer
– Ägarförteckning
– Bolagsstyrning
– Bolagsordning
– Bolagsbeskrivning
– Styrelse och revisorer
– Emissioner
– Bolagsstämmor
– Ledande befattningshavare

FINANSIELL KALENDER

 

2021-05-07 Delårsrapport Q1 2021
2021-05-11 Årsstämma, Stockholm
2021-08-20 Halvårsrapport Q2 2021
2021-10-29 Delårsrapport Q3 2021

 

IR kontakt – Anders Holst, CFO

Saknar du någon information, kontakta Anders. Tel: +46 (0)70 782 88 80.

CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB,  Box 55 691, 102 15 Stockholm,  Besöksadress: Engelbrektsplan 2, Telefon: 08 – 503 01 550 E-post: ca@mangold.se