|     English / Swedish

Bolagsstämmor

2019

Årsstämma 2019
Extra bolagsstämma 20190529

2018

Årsstämma 2018
– Föreslagen ny bolagsordning
– Nomineringskommitténs förslag till beslut inför bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB
– Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
– Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
– Signerat protokoll, Årsstämma 180602

Kallelse till årsstämma 2018
– Kallelse till årsstämma 2018
– Fullmakt

Protokoll från extra bolagsstämma 2018-02-21
– Protokoll från extra bolagsstämma 2018-02-21

Inför extra bolagsstämma 2018-02-21
– Kallelse
– Fullmaktsformulär extra bolagsstämma den 21 februari 2018
– Förslag till beslut om företrädesemission
– Bilaga A Villkor K21
– Förslag till beslut om emission av konvertibler – K21 (incitamentsprogram)
– Förslag till beslut om riktad nyemission
– Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 7
– Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 6 och 15 8
– Revisorns Yttrande enligt ABL 13 8
– Revisorns Yttrande enligt ABL 13 6 och 15 8

2017

Protokoll från årsstämma 2017-05-20
– Protokoll från årsstämma 2017-05-20
– Bilaga 1 – Årsstämma 2017-05-20
– Bilaga 2 – Årsstämma 2017-05-20
– Bilaga 3 – Årsstämma 2017-05-20

Årsstämma 2017
– Förslag till emissionsbemyndigande
– Förslag till emission av konvertibler K20
– Bilaga A K20
– Bilaga B K20
– Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 9 § ABL K20
– Revisorsyttrande enligt 15 kap 10 § ABL K20
– Kallelse
– Fullmaktsformulär

2016

Protokoll från extra bolagsstämma 2016-08-24
Protokoll från extra bolagsstämma 2016-08-24
Bilaga 1 – Röstlängd
Bilaga 2 – Förslag till företrädesemission
Bilaga 3 – Återkallande av och beslut om nytt emissionsbemyndigande

Inför extra bolagsstämma
– Kallelse
– Fullmaktsformulär extra bolagsstämma
– Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission
– Styrelsens förslag till återkallande och beslut om emissionsbemyndigande
– Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL
– Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL
– Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL
– Revisorns yttrande enligt 13 kap 8 § ABL

Protokoll från årsstämma 2016-05-14
Protokoll från årsstämma 2016-05-14
Bilaga 1 – Årsstämma 2016-05-14
Bilaga 2 – Årsstämma 2016-05-14

Inför årsstämman 2016
– Kallelse
– Fullmaktsformulär
– Förslag till emissionsbemyndigande
– Nomineringskommitténs förslag till punkterna 9-11


2015

Protokoll från årsstämma 2015-05-30
Protokoll från årsstämma 2015-05-30
Bilaga 1 – Årsstämma 2015-05-30
Bilaga 2 – Årsstämma 2015-05-30
Bilaga 3 – Årsstämma 2015-05-30
Bilaga 4 – Årsstämma 2015-05-30

Inför årsstämman 2015
– Kallelse
– Fullmaktsformulär
– Förslag till företrädesemission
– Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 8§
– Styrelsens redogörelse enligt 15 kap 9§
– Revisorns yttrande enligt  15 kap 8 §
– Revisorns yttrande enligt  15 kap 10 §
– Godkännande av beslut om emission av konvertibler
– Omräkningsvillkor konvertibler
– Förslag till emissionsbemyndigande


2014

Protokoll från årsstämma 2014-05-17
Protokoll från årsstämma 2014-05-17
Bilaga 1 – Röstlängd vid årsstämma 2014-05-17
Bilaga 2 – Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Inför årsstämman 2014
Kallelse
– Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
– Nomineringskommitténs förslag till punkterna 9-11
– Ladda ned fullmaktsformulär för årsstämman här

Protokoll från extra bolagsstämma 2014-04-22
Protokoll från extra bolagsstämma 2014-04-22
Bilaga 1 – Extra bolagsstämma 2014-04-22
Bilaga 2 – Extra bolagsstämma 2014-04-22
Bilaga 3 – Extra bolagsstämma 2014-04-22

Inför extra bolagsstämma
 – Kallelse
– Fullmakt för ombud till extra bolagsstämma 22:a april 2014
– Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL
– Revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser
– Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL
– Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning
– Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier
– Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen


2013

>> Protokoll årsstämma den 4 maj 2013
>> Bilaga 2 årsstämma 2013
>> Bilaga 3 årsstämma 2013
>> Bilaga 4 årsstämma 2013
>> Bilaga 5 årsstämma 2013
>> Bilaga 6 årsstämma 2013
>> Bilaga 7 årsstämma 2013
>> Bilaga 8 årsstämma 2013