|     English / Swedish

Finansiell kalender

Datum för publicering av finansiell information:

 

2019-05-27
Årsredovisning 2018

2019-06-18
Årsstämma, Stockholm

2019-08-30
Halvårsrapport Q2 2019

2019-11-15
Delårsrapport Q3 2019

2020-02-28
Bokslutskommuniké 2019

 

 

 

Finansiell kalender

Datum för publicering av finansiell information:

 

2019-05-27
Årsredovisning 2018

2019-06-18
Årsstämma, Stockholm

2019-08-30
Halvårsrapport Q2 2019

2019-11-15
Delårsrapport Q3 2019

2020-02-28
Bokslutskommuniké 2019